123-123456789some@companyname.com
Home / About
In Openbaar vervoer, project samenvattingen Posted

Provincie Zuid Holland – Opstellen en implementeren van gebiedsprogramma West (2003-2006)

Voor gebied west, dat de deelgebieden Haaglanden, Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek omvat, is een inventarisatie gedaan van alle projecten die in dit gebied plaatsvinden, welke betrokkenheid de provincie daarbij dient te hebben en waar extra inzet in de vorm van speerpunten benodigd is. Dit is uitgewerkt in een gebiedsprogramma.
Read More
In Beleid en bestuur, project samenvattingen Posted

Provincie Zuid Holland – Planning en control programmabureau West(2003-2006)

Dit bureau neemt deel in verschillende projecten die in het gebied West plaatsvinden. Voor een aantal projecten wordt ook de financiële administratie verzorgd. De werkzaamheden omvatten onder andere het maken van afrekeningen van deze projecten en het opzetten van een administratie waar up to date de financiele stand van zaken met betrekking tot een project […]
Read More
In Infrastructuur, project samenvattingen Posted

Verlengde Oosterheemlijn (2011-heden)

Procesmanagement overdracht en ingebruikname Verlengde Oosterheemlijn. Voor de ingebruikname van de Verlengde Oosterheemlijn is toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu noodzakelijk. De Verlengde Oosterheemlijn is het eerste project dat onder de weg “lokaal spoor” in gebruik wordt genomen. Pallas Advies is verantwoordelijk voor de procesvoortgang van […]
Read More
12
page 1 of 2
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.