123-123456789some@companyname.com

Provincie Zuid Holland – Opstellen en implementeren van gebiedsprogramma West (2003-2006)

Home / Openbaar vervoer / Provincie Zuid Holland – Opstellen en implementeren van gebiedsprogramma West (2003-2006)

Voor gebied west, dat de deelgebieden Haaglanden, Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek omvat, is een inventarisatie gedaan van alle projecten die in dit gebied plaatsvinden, welke betrokkenheid de provincie daarbij dient te hebben en waar extra inzet in de vorm van speerpunten benodigd is. Dit is uitgewerkt in een gebiedsprogramma.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.