Onze wereld is altijd in beweging.

Verkeersproblematiek verandert daardoor continu. Daarom leveren wij altijd eigentijdse maatwerkoplossingen.

Ver gaan voor klanttevredenheid.

Ongeacht uw uitdaging, Pallas Advies streeft naar een succesvol resultaat en een tevreden klant.

Onze ruimte is schaars.

Evenwicht realiseren tussen behoud van openbare ruimte en efficient mobiliteit is complex. Maar wij kunnen het.

Welkom bij Pallas Advies

MOBILITEIT- EN INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Pallas Advies adviseert, innoveert en biedt ondersteuning ten behoeve van projecten of vraagstukken op het gebied van mobiliteit en leefomgeving. De ondersteuning kan zowel bij de opdrachtgever “in huis” als “op afstand” worden uitgevoerd. Pallas Advies richt zich daarbij op zowel procesmatige als inhoudelijke advisering en ondersteuning voor het gehele traject van planontwikkeling tot en met uitvoering.

Onze klanten zijn overheden uit heel Nederland.

ONZE KLANTEN

Pallas Advies streeft naar het vinden van creatieve, vernieuwende oplossingen. Indien mogelijk worden bruggen gelegd tussen verschillende beleidsvelden of expertises om synergie te realiseren.

Pallas Advies

We zijn een team van toegewijde specialisten en betrokken strategen.

WIE WIJ ZIJN

Onze mensen staat met beide benen op de grond en maakt voor projecten realistische planningen en stappenplannen. Pallas Advies heeft een dynamische, maar nuchtere uitstraling.
 • ir. Bart van den Hoek
  ir. Bart van den HoekConsultant

  Project- en procesmanagement
  Omgevingsmanagement
  Autoluw

  Vanuit een fanatieke sportachtergrond een echte teamspeler. Met een technisch analytische achtergrond een vernieuwende en creatieve blik op projecten. Oplossing- en resultaatgericht om elke samenwerking tot een succes te maken.

 • Susan Dogterom MSc.
  Susan Dogterom MSc.Consultant

  Inhoudelijk adviseur
  OV- en fietsstudies
  Parkeer vraagstukken

  Susan is nieuwsgierig en betrokken. Ze is goed in planning en organisatie en ook analyseren en rapporteren vind ze leuk. Ze werkt graag aan projecten met een maatschappelijk vraagstuk en kan dan goed omgaan met het politieke speelveld.

 • Ir. Dennis Dierikx
  Ir. Dennis DierikxPartner

  Project- en procesmanagement
  Knooppunten
  ICT en mobiliteit

  Veel ervaring in het managen van complexe (infrastructurele) opgaven. Goed gevoel voor hoofdlijnen en bestuurlijke gevoeligheden.

 • Drs. Dimitri Drijver
  Drs. Dimitri DrijverPartner

  Infrastructuurontwikkeling
  Parkeren
  ICT en mobiliteit

  Ruime ervaring in het managen van complexe multidisciplinaire projecten. Gevoel voor hoofdlijnen, risico’s, bestuurlijke gevoeligheden, planning. Resultaatgericht.

Onze projecten zijn inhoudelijk uitdagend en veelal politiek sensitief.

Pallas Advies

Als door voortschrijdend inzicht nieuwe invalshoeken ontstaan, overlegt Pallas Advies in nauw overleg met de opdrachtgever of de koers van een project beter verlegd kan worden, zodat een verbeterd eindresultaat ontstaat.

Pallas Advies

Pallas Advies zoekt en vindt hoogwaardige oplossingen. Bij het uitwerken van de oplossingen wordt de nodige aandacht besteed aan het verkrijgen van bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.

WERKVELDEN

Pallas Advies heeft specialistische kennis in huis op het gebied van o.a. parkeren, proces- en projectmanagement, ICT in verkeer en vervoer en houdt deze kennis up-to-date. Door toepassing van deze kennis in onze projecten, worden innovatieve oplossingen gecreëerd.

INFRASTRUCTUURONTWIKKELING

Het succesvol ontwikkelen en realiseren infrastructuurprojecten vereist hoogwaardig projectmanagement. Onze brede kennis en vaardigheden op het gebied van proces- en projectmanagement heeft zich inmiddels diverse malen bewezen. Als geen ander zijn wij in staat om de technische, financiële, juridische en bestuurlijke componenten met elkaar te vervlechten tot een goedlopend proces, dat kan rekenen op maatschappelijk draagvlak. Wij hebben ervaring opgebouwd met infrastructuur voor auto, fiets en openbaar vervoer (zowel busbanen als lightrail). 

PARKEREN

Het vakgebied parkeren kenmerkt zich enerzijds door de vele, zeer uiteenlopende aspecten die onderdeel vormen van het vakgebied en anderzijds door de sterke interactie met andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, financiën en recht. Dit vraagt om een specifieke, professionele benadering van iedere vorm van parkeerproblematiek.

VERKEERSVEILIGHEID IN DE SCHOOLOMGEVING

Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving is een groeiend probleem in een veranderende maatschappij. Meer tweeverdieners, verder van het werk wonen, verder van de school wonen, toenemende agressie in het verkeer, minder tolerantie, het zijn allemaal factoren die verkeersonveiligheid in de schoolomgeving vergroten.

Onze ervaring heeft geleerd dat oplossingen in de vorm van infrastructuur zoals verkeersremmers, steeds minder effect sorteren. Daarom hebben wij een innovatieve aanpak ontwikkeld, waarin ook veranwoordelijkheid bij de school en de ouders wordt neergelegd. Deze aanpak wordt gekenmerkt door bewustwording van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en belonen naar inzet.

BEREIKBAARHEIDSSTUDIES

De afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van infrastructuur laat in de praktijk vaak te wensen over. Het gevolg is de ontwikkeling van functies die na realisatie slecht bereikbaar zijn, waardoor veel overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt. Om deze problemen voor te zijn heeft Pallas Advies in samenwerking met de Universiteit Twente de Bereikbaarheid Quick Scan (BEQS) ontwikkeld, waarmee in een vroegtijdig stadium de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen voor de bestaande en de te realiseren infrastructuur inzichtelijk worden gemaakt. De BEQS is inmiddels in meerdere projecten toegepast en heeft haar waarde bewezen.

MANAGEMENT VAN MOBILITEIT EN LEEFOMGEVING

Pallas Advies adviseert, innoveert, en biedt ondersteuning op het gebied van mobiliteit en leefomgeving. Pallas Advies richt zich daarbij op zowel procesmatige als inhoudelijke advisering voor het gehele traject van planontwikkeling tot en met uitvoering
Binnen onze werkzaamheden ligt het accent op de volgende onderwerpen:

 • infrastructuurontwikkeling
 • beleidsontwikkeling
 • parkeerprojecten
 • project- en procesmanagement
 • omgevingsmanagement
 • knooppuntprojecten
 • MICT – verkeersveiligheid in de schoolomgeving

OPENBAAR VERVOER

Verplaatsingen zijn vaak opgebouwd uit meerdere trajecten die worden afgelegd met verschillende vervoermiddelen. Zo’n multimodale benaderingswijze biedt de mogelijkheid om binnen een verplaatsing optimaal gebruik te maken van de kracht van verschillende vervoerswijzen. Aan een overstaplocatie moeten daarom eisen worden gesteld om de negatieve effecten van overstappen tot een minimum te beperken. Pallas Advies heeft veel ervaring op dit gebied: van het opstellen van de inrichtingseisen voor (bus)halteplaatsen tot en met de inrichtingseisen die moeten worden gesteld aan grote OV-transferpunten, carpoolplaatsen, transferia en compacte dynamische busstations.

MOBILITEIT en ICT

ICT maakt het mogelijk technische vooruitgang te boeken, waarmee verkeer- en vervoerprocessen efficiënter en comfortabeler worden, zoals het gebruik van satellietnavigatie, dynamische reisinformatiesystemen, kentekenherkenning in parkeergarages, etc. Implementatie van ICT is complex. Er spelen vele partijen (overheden, vervoerders, burgers, belangenpartijen, leveranciers) een rol, met tegenstrijdige belangen. Pallas Advies heeft de nodige kennis van en ervaring met het managen van dergelijke processen om tot een succesvolle implementatie te komen.

PROJECT- EN PROCESMANAGEMENT

Infrastructuurprojecten kennen vaak een lange doorlooptijd en vragen daardoor een relatief groot aandeel van de beschikbare menscapaciteit van een organisatie. Een externe (assistent-)projectmanager van Pallas Advies, die een project of een gedeelte daarvan, onder zijn of haar hoede neemt, kan in dat geval uitkomst bieden. Voor verkeer- en vervoerprojecten geldt dat deze vaak een sterke interactie met hun omgeving hebben. Pallas Advies staat voor een koppeling tussen inhoudelijke kennis, een resultaatgerichte procesaanpak en een effectief omgevingsmanagement. Hiermee wordt een optimale afstemming bereikt tussen inhoud en ontwerp versus maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak.

Vestiging West 078 622 4604    

INFO@PALLASADVIES.NL  Vestiging west Vlijweg 1, 3312 AS Dordrecht

[/vc_row]

Vestiging Oost 078 631 6484   

INFO@PALLASADVIES.NL  Vestiging oost Van der Marcklaan 20, 7424 HJ Deventer