123-123456789some@companyname.com

Verlengde Oosterheemlijn (2011-heden)

Home / Infrastructuur / Verlengde Oosterheemlijn (2011-heden)

Procesmanagement overdracht en ingebruikname Verlengde Oosterheemlijn.
Voor de ingebruikname van de Verlengde Oosterheemlijn is toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu noodzakelijk. De Verlengde Oosterheemlijn is het eerste project dat onder de weg “lokaal spoor” in gebruik wordt genomen. Pallas Advies is verantwoordelijk voor de procesvoortgang van de ingebruikname.
Parallel aan de realisatie van de Verlengde Oosterheemlijn wordt het overdrachtsproces doorlopen.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.