Categorie: Beleid en bestuur

Uitwerking UWO-BRG programmaburau Rijnmond(2005-2006)

In het kader van het Project Mainport Rotterdam (PMR) is het programmabureau Rijnmond verantwoordelijk voor de uitwerking van de provinciale bijdragen aan het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG).

Ministerie van ILM – Internaliseren Externe Veiligheid(2003-2004)

Onderzoek naar de mogelijkheden om de Externe Veiligheid van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen te verbeteren, door de externe effecten die kunnen optreden bij deze processen mee te laten wegen in het keuzeproces om activiteiten met externe effecten ten aanzien van externe veiligheid te gaan verrichten.

Provincie Zuid Holland – Planning en control programmabureau West(2003-2006)

Dit bureau neemt deel in verschillende projecten die in het gebied West plaatsvinden. Voor een aantal projecten wordt ook de financiële administratie verzorgd. De werkzaamheden omvatten onder andere het maken van afrekeningen van deze projecten en het opzetten van een administratie waar up to date de financiele stand van zaken met betrekking tot een project kan worden gehaald.

Top