Categorie: Openbaar vervoer

Provincie Zuid Holland – Opstellen en implementeren van gebiedsprogramma West (2003-2006)

Voor gebied west, dat de deelgebieden Haaglanden, Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek omvat, is een inventarisatie gedaan van alle projecten die in dit gebied plaatsvinden, welke betrokkenheid de provincie daarbij dient te hebben en waar extra inzet in de vorm van speerpunten benodigd is. Dit is uitgewerkt in een gebiedsprogramma.

Gemeente Zoetermeer (2005)

Ontwikkeling nieuw innovatief dynamisch reisinformatiesysteem: CEDRIS.

Provincie Gelderland (2007)

Studie naar de mogelijkheden om telecommunicatie toe te passen ten behoeve van de stimulering van OV-gebruik. Uitwerking plan van aanpak voor een Cellbroadcasting proef ten behoeve actuele reisinformatie.

Top