Welkom bij Pallas Advies

Mobiliteit- en infrastructuurprojecten

Pallas Advies adviseert, innoveert en biedt ondersteuning ten behoeve van projecten of vraagstukken op het gebied van mobiliteit en leefomgeving. De ondersteuning kan zowel bij de opdrachtgever “in huis” als “op afstand” worden uitgevoerd. Pallas Advies richt zich daarbij op zowel procesmatige als inhoudelijke advisering en ondersteuning voor het gehele traject van planontwikkeling tot en met uitvoering.

What We Do

Infrastructuurontwikkeling

Het succesvol ontwikkelen en realiseren infrastructuurprojecten vereist hoogwaardig projectmanagement. Onze brede kennis en vaardigheden op het gebied van proces- en projectmanagement heeft zich inmiddels diverse malen bewezen.

Management van mobiliteit en leefomgeving

Pallas Advies adviseert, innoveert, en biedt ondersteuning op het gebied van mobiliteit en leefomgeving. Pallas Advies richt zich daarbij op zowel procesmatige als inhoudelijke advisering voor het gehele traject van planontwikkeling tot en met uitvoering.

Parkeren

Het vakgebied parkeren kenmerkt zich door de sterke interactie met andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, financiën en recht. Dit vraagt om een specifieke, professionele benadering van iedere vorm van parkeerproblematiek.

Wie wij zijn

Onze mensen staat met beide benen op de grond en maakt voor projecten realistische planningen en stappenplannen. Pallas Advies heeft een dynamische, maar nuchtere uitstraling.
Ir. Bart van den hoek <br>Consultant
Ir. Bart van den hoek
Consultant
Susan Dogterom Msc. <br>Consultant
Susan Dogterom Msc.
Consultant
ir. Dennis Dierikx<br>Partner
ir. Dennis Dierikx
Partner
Drs. Dimitri Drijver<br>Partner
Drs. Dimitri Drijver
Partner

Laatste nieuws

Uitwerking UWO-BRG programmaburau Rijnmond(2005-2006)
23/07/2014

Uitwerking UWO-BRG programmaburau Rijnmond(2005-2006)

In het kader van het Project Mainport Rotterdam (PMR) is het programmabureau Rijnmond verantwoordelijk voor de uitwerking van de provinciale bijdragen aan het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG).

Provincie Zuid Holland – Opstellen en implementeren van gebiedsprogramma West (2003-2006)
23/07/2014

Provincie Zuid Holland – Opstellen en implementeren van gebiedsprogramma West (2003-2006)

Voor gebied west, dat de deelgebieden Haaglanden, Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek omvat, is een inventarisatie gedaan van alle projecten die in dit gebied plaatsvinden, welke betrokkenheid de provincie daarbij dient te hebben en waar extra inzet in de vorm van speerpunten benodigd is. Dit is uitgewerkt in een gebiedsprogramma.

23/07/2014

Ministerie van ILM – Internaliseren Externe Veiligheid(2003-2004)

Onderzoek naar de mogelijkheden om de Externe Veiligheid van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen te verbeteren, door de externe effecten die kunnen optreden bij deze processen mee te laten wegen in het keuzeproces om activiteiten met externe effecten ten aanzien van externe veiligheid te gaan verrichten.

23/07/2014

Gemeente Zoetermeer (2005)

Ontwikkeling nieuw innovatief dynamisch reisinformatiesysteem: CEDRIS.

23/07/2014

Provincie Utrecht en stadsregio Utrecht (2007)

Organiseren en uitwerken regionale workshop over het beheer en de organisatie van DRIS en KAR.

23/07/2014

Haltes en transferia Provincie Gelderland

Studie naar de mogelijkheden van functieuitbreiding van transferium Barneveld Noord.

Provincie Zuid Holland – Planning en control programmabureau West(2003-2006)
23/07/2014

Provincie Zuid Holland – Planning en control programmabureau West(2003-2006)

Dit bureau neemt deel in verschillende projecten die in het gebied West plaatsvinden. Voor een aantal projecten wordt ook de financiële administratie verzorgd. De werkzaamheden omvatten onder andere het maken van afrekeningen van deze projecten en het opzetten van een administratie waar up to date de financiele stand van zaken met betrekking tot een project kan worden gehaald.

23/07/2014

Verlengde Oosterheemlijn (2011-heden)

Procesmanagement overdracht en ingebruikname Verlengde Oosterheemlijn. Voor de ingebruikname van de Verlengde Oosterheemlijn is toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu noodzakelijk. De Verlengde Oosterheemlijn is het eerste project dat onder de weg “lokaal spoor” in gebruik wordt genomen. Pallas Advies is verantwoordelijk voor de procesvoortgang van de ingebruikname. Parallel aan de realisatie van de Verlengde Oosterheemlijn wordt het overdrachtsproces doorlopen.

23/07/2014

Provincie Gelderland (2007)

Studie naar de mogelijkheden om telecommunicatie toe te passen ten behoeve van de stimulering van OV-gebruik. Uitwerking plan van aanpak voor een Cellbroadcasting proef ten behoeve actuele reisinformatie.

23/07/2014

Beleidsontwikkeling kwaliteitsverbetering Hoofdfietsnetwerk (2006-2007)

Opstellen van PvE voor het HFN Uitwerken van de fietsbewegwijzering en markering HFN Opstellen Plan van Aanpak voor de uitvoering PvE HFN Opstellen college- en raadsvoorstellen HFN

Top