pallas

Welkom bij Pallas Advies
Pallas Advies adviseert, innoveert en biedt ondersteuning ten behoeve van projecten of vraagstukken op het gebied van mobiliteit en leefomgeving.

De ondersteuning kan zowel bij de opdrachtgever "in huis" als "op afstand" worden uitgevoerd.

Pallas Advies richt zich daarbij op zowel procesmatige als inhoudelijke advisering voor het gehele traject van planontwikkeling tot en met uitvoering.

Binnen onze werkzaamheden ligt het accent op de volgende onderwerpen:

- bereikbaarheidsstudies en -plannen
- ICT en mobiliteit
- infrastructuur ontwikkeling
- parkeren
- project- en procesmanagement
- knooppunten
- verkeersveiligheid in de schoolomgeving
- omgevingsmanagement